ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.พ. 63 ส่งมอบใบอนุโมทนาบัตรให้ชมรมแสนพลพ่าย
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ก.พ. 63 ประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 ก.พ. 63 คัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมทีมกีฬาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 ก.พ. 63 สั่งซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
19 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ป.๔ - ๖ อบรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ที่เทศบาล
เทศบาลเลาขวัญ เทศบาลเลาขวัญ
18 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 รับสมัครเข้าเรียนชั้น อนุบาล ๒
รับสมัครเข้าเรียนชั้น อนุบาล ๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อครูคุมสอบชั้น ป.๓ (NT)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 ก.พ. 63 สอบการอ่านชั้น ป.๑
สอบการอ่านชั้น ป.๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
11 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการสอบการอ่าน ชั้น ป.๑
ประชุมคณะกรรมการสอบการอ่าน ชั้น ป.๑
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ.๔
07 ก.พ. 63 ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซาฟารีเวิร์ล โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.พ. 63 ต้อนรับชมรมฟุตบอลแสนพลพ่ายจากสุพรรณบุรี
ต้อนรับชมรมฟุตบอลแสนพลพ่ายจากสุพรรณบุรี
โรงเรีนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖
สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพฐ.
31 ม.ค. 63 จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ม.ค. 63 ประชุมเตรียมการงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ประชุมเตรียมการงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
24 ม.ค. 63 ประชุมครูครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมครูครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ม.ค. 63 คณะครูร่วมงานวันครูของสพป.กจ.๔
คณะครูร่วมงานวันครูของสพป.กจ.๔
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กจ.๔
16 ม.ค. 63 ผอ.รับรางวัลครูดีศรีเมืองกาญจนน์ งานวันครู ของ สศจ.
ผอ.รับรางวัลครูดีศรีเมืองกาญจนน์ งานวันครู ของ สศจ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สศจ.
14 ม.ค. 63 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
10 ม.ค. 63 ผอ.เข้าร่วมประชุมการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
  1. ผอ.เข้าร่วมประชุมการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
07 ม.ค. 63 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
โรงเรียนบ้านบะลังกา อำเภอเลาขวัญ
03 ม.ค. 63 ประชุมครูเตรียมงานวันเด็กและเตรียมกิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
03 ม.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานวันครู เวลา ๑๐ โมง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานวันครู เวลา ๑๐ โมง
โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
02 ม.ค. 63 คณะครูซ้อมกีฬา"วันครู"
คณะครูซ้อมกีฬาเนื่องในงาน"วันครู" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
26 ธ.ค. 62 ประชุมครู
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
26 ธ.ค. 62 ต้อนรับครูบรรจุใหม่
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 ธ.ค. 62 ถึง 22 ธ.ค. 62 คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
19 ธ.ค. 62 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เลาขวัญ ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เลาขวัญ ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 ธ.ค. 62 ต้อนรับคณะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จาก ธกส
ต้อนรับคณะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จาก ธกส
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 ธ.ค. 62 ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ๔
ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ธ.ค. 62 เลี้ยงอาหารเช้าแก่นักเรียน
เลี้ยงอาหารเช้าแก่นักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.๖ เวลา ๐๗.๔๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 ธ.ค. 62 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ที่ห้องประชุมอำเภอเลาขวัญ
ชุดปกติขาว เทศบาลเลาขวัญ
03 ธ.ค. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 ค่ายลูกเสือสามัญ
นักเรียนชั้น ป.๕ - ๖ เดินทางไปค่ายลูกเสือร่วมกับกลุ่มโรงเรียน..ที่ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย
ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 ธ.ค. 62 รับมอบป้ายโรงเรียนธนาคาร
รับมอบป้ายโรงเรียนธนาคาร พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด จาก ธกส อำเภอเลาขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองผือ ธกส.เลาขวัญ
26 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ ชั้น ป.๑ - ป.๖
สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ ชั้น ป.๑ - ป.๖ (ข้อสอบจาก สพฐ.)
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพฐ.
23 พ.ย. 62 สอนพิเศษชั้น ป.๓
สอนพิเศษชั้น ป.๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
20 พ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารกลุ่มเลาขวัญที่โรงเรียนบ้านพุบอน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเลาขวัญที่โรงเรียนบ้านพุบอน
โรงเรียนบ้านพุบอน กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
20 พ.ย. 62 ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
16 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษชั้น ป.๖
สอนเสริมพิเศษชั้น ป.๖ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 พ.ย. 62 รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล
รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล จากคณะผู้บริจาค เดินทางถึงโรงเรียน ๑๐.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 พ.ย. 62 รับมอบแท๊งน้ำและเครื่องเล่นสนาม
รับมอบแท๊งน้ำและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 พ.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๓
ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑ (สอบอ่าน) ป.๓ NT
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
14 พ.ย. 62 ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เวลา  15.40 น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 พ.ย. 62 ธกส.เดินทางมาทำธุรกรรมฝากเงินที่โรงเรียน
ธกส.เดินทางมาทำธุรกรรมให้นักเรียนฝากเงินที่โรงเรียนบ้านหนองผือ เวลา ๑๐.๓๐ น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านหนองผือ
กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านหนองผือ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
สระน้ำของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ
10 พ.ย. 62 คณะครู-นักเรียนร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ
คณะครู-นักเรียนร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ 
วัดโบสถ์เก่า เลาขวัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษ ป.๓
สอนเสริมพิเศษ ป.๓ 
08 พ.ย. 62 จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน งบปัจจัยยากจนฯ
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน จากงบปัจจัยนักเรียนยากจน
โรงเรียนประสานวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองผือ
06 พ.ย. 62 ชุมชน ผู้ปกครอง ขุดลอกผักตบชวาสระน้ำในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง ขุดลอกผักตบชวาสระน้ำในโรงเรียน
06 พ.ย. 62 ส่งจำนวนนักเรียนเบิกเงินโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาล
ส่งจำนวนนักเรียน ๘๖ คน เบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนกับเทศบาลเลาขวัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เวลา ๐๙.๐๐ น.
โรงเรียนประสานกรรมการฯ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 พ.ย. 62 ครูธุรการ ทำสัญญาจ้างที่ สพป.กจ.๔
ครูธุรการ ทำสัญญาจ้าง ที่ สพป.กจ.๔

โรงเรียนบ้านหนองผือติดต่อเขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 พ.ย. 62 ส่งรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เรียนฟรี อนุบาล - ป.๖
ส่งรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เรียนฟรี อนุบาล  - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ ติดต่อร้าน ภ เครื่องเขียน โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษ ป.๖ เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๑.๐๐ น.
สอนเสริมพิเศษ ป.๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
อาคารธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒
นักเรียนเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ/การแต่งกายผ้าไทย โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน..ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนใส่ผ้าไทย โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 ต.ค. 62 เปิดเตรียมความพร้อม
โรงเรียนเปิดให้คณะครูได้จัดเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 ต.ค. 62 ผอ.ประชุมร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำเภอเลาขวัญ
ประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ห้องประชุมอ.เลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
28 ต.ค. 62 ประชุมที่เทศบาล
ประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุมเทศบาลเลาขวัญ เทศบาลเลาขวัญ
23 ต.ค. 62 ถึง 25 ต.ค. 62 พัฒนาห้องเรียนปฐมวัย
วาดภาพระบายสีบริเวณโดยรอบห้องเรียน
ห้องเรียนอนุบาล2-3 โรงเรียนบ้านหนองผือ