สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นพิกุล..คือ ต้นไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองผือ
สัญลักษณ์โรงเรียน
พิกุล เป็นไม้ยืนต้นที่อยู่คู่โรงเรียนมากว่า ๒๐ ปี