คณะผู้บริหาร

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0972427041
อีเมล์ : chayan.dindum@gmail.com