โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เอกลักษณ์....เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์...สำนึกดีตามวิถีไทย "สถานศึกษาที่ดีประจำหมู่บ้านพัฒนาบนรากฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน" “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น” พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ ๙ "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลน เป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์" ดังนั้นแม้จะมีอุปสรรคสักเพียงใด เราจงใช้ความมานะบากบั่น ตั้งใจทำให้สำเร็จให้จงได้ โรงเรียนบ้านหนองผือเปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในปีการศึกษานี้ การบริหารจัดการยังคงใช้ชยันโตโมเดล เป็นนวัตกรรมในการบริหาร ที่มุ่งเน้นการอ่านและการเขียนอันเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้.. ศาสตร์พระราชา องค์ความรู้ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืนข่าวประชาสัมพันธ์
หลักการทรงงาน ๒๗ ประการ
ครูพร้อมดอทคอม
ซ้อมรำอธิษฐานที่บ้านหนองผือ
กายบริหารมาร์ชหนองผือ
เวทีคนเก่งกลองยาว
ผอ.สอนกลองยาว
ข่าวการศึกษา

(นโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ.ศธ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

อ่านคล่องเขียนคล่อง...ต้องเรียนที่...บ้านหนองผือ

โรงเรียนบ้านหนองผือ เลขที่ ๑/๒ หมู่ ๒ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๑๐  โทรศัพท์ ๐๙๗ ๒๔๒๗๐๔๑
จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา(รวมผู้บริหาร) ๑๑ คน  นักเรียน ๑๐๒ คน (ข้อมูล พฤษภาคม ๒๕๖๔)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
67 8 9101112
13 14 15 16171819
20212223 24 25 26
2728 29 30   
ปฏิทินกิจกรรม
01 มิ.ย. 64
ทำสัญญาจ้างครูคนใหม่ (ป.๑)
02 มิ.ย. 64
บริษัททีโอที ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
03 มิ.ย. 64
ติดตั้งหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เสาไฟฟ้าในโรงเรียน
04 มิ.ย. 64
ประขุมครู
08 มิ.ย. 64
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
08 มิ.ย. 64
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น ป.๑
14 มิ.ย. 64
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
15 มิ.ย. 64
จัดทำจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง
24 มิ.ย. 64
การประปาส่วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารกลางวัน
25 มิ.ย. 64
จ่ายเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน
29 มิ.ย. 64
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
กาญจนบุรี เขต ๔
นวัตกรรมบริหารจัดการ
มาร์ชหนองผือ
เนื้อร้อง-ทำนอง
ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
แผนงานนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ค้นหาข้อมูลได้ที่......
"เอกสารภายใน"
รหัส....
71020129
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองผือ ปี ๒๕๖๒