ปฐมวัย

นายสุวัฒน์ รุ่งอรุณ

ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0988467390

นางสาวเกวลิน จันทร์เสวก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0916769492