ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่